:להגשת מועמדות
שימו לב: השארת הנתונים בחלק זה, הינו שלב ראשון בתהליך הגשת המועמדות. על מנת להשתלב בתהליך המיון, עליך להמשיך לשלב הבא: מילוי טופס הגשת מועמדות בשלמותו. ללא מסירת הנתונים המתבקשים ומילוי כל השלבים, לא תוכל/י להגיש את מועמדותך לשנת שירות בתפוצות.

:להגשת מועמדות

שימו לב: השארת הנתונים בחלק זה, הינו שלב ראשון בתהליך הגשת המועמדות. על מנת להשתלב בתהליך המיון, עליך להמשיך לשלב הבא: מילוי טופס הגשת מועמדות בשלמותו. ללא מסירת הנתונים המתבקשים ומילוי כל השלבים, לא תוכל/י להגיש את מועמדותך לשנת שירות בתפוצות.

:לפרטים נוספים ויצירת קשר

בעצם הכנסתי פרטיי לדף, אני מאשר/ת ומסכים/ה כי הפרטים שמסרתי ישמרו במאגר המידע של הסוכנות היהודית לא"י,
וישמשו אותה ו/או את חברות בנות שלה לצורך משלוח דוא"ל בדבר שירותיהם וכן מידע שיווקי ופרסומי. ידוע לי כי אינני חייב/ת למסור את המידע.

:לפרטים נוספים ויצירת קשר

2021

תאריך היציאה לשליחות: קיץ 2022

2021

תאריך היציאה לשליחות: קיץ 2022